Regulamin Organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 26 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego 
z siedzibą przy ul. Anielin 2, 05-480 Karczew 

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjnym.

§ 1
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno – Rehabilitacyjnemu (Dz.U. 2012 Poz.46) wprowadza się regulamin organizacyjny Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuje kierownika biura kadr do przekazania regulaminu jednostkom i komórkom organizacyjnym Ośrodka oraz zapoznania z nim pracowników Ośrodka.

§ 3
Zarządzenie nr 13 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmian redakcyjnych w Regulaminie Porządkowym traci moc.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2012 r.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny
Data utworzenia:2015-10-16
Data publikacji:2015-10-16
Osoba sporządzająca dokument:Igor Grzesiak
Osoba wprowadzająca dokument:Igor Grzesiak
Liczba odwiedzin:2123