BIP - Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny

Podstawy prawne działania Ośrodka

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny działa na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readapatcyjno-Rehabilitacyjnego
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readapatcyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie z dnia 21 lipca 2008 r.
  3. Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz statutu stanowiącego załącznik do powyższego Zarządzenia.

Autor: Igor Grzesiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-11 14:56przez: Igor Grzesiak
Opublikowano:2021-03-11 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny
Odwiedziny:1232

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.