BIP - Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny

Majątek trwały w posiadaniu Ośrodka

Majątek, którym dysponuje Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:
1. środki trwałe, w tym: budynek oddziału ośrodka w Karczewie, sprzęt komputerowy, samochody;
2. wartości niematerialne i prawne;
3. środki obrotowe na rachunkach bankowych Ośrodka Readaptacyjno - Rehabilitacyjnego oraz w kasie.

Autor: Igor Grzesiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-16 12:10przez: Igor Grzesiak
Opublikowano:2021-03-16 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny
Odwiedziny:1166

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.