BIP - Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny

Udostępnienie informacji publicznej

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego:
ul. Anielin 2, 05-480 Karczew

Informacje publiczne, które mogą zostać udostępnione niezwłocznie, przekazywane są w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Informacje  można uzyskać pod nr tel: 022/779-10-43, lub drogą mailową: i.grzesiak@orr.gov.pl

Autor: Igor Grzesiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-16 12:40przez: Igor Grzesiak
Opublikowano:2021-03-16 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny
Odwiedziny:1117

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.