Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-12-03 ( Imieniny: Hilarego, Franciszki)

BIP - Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny - Misja i wizja Ośrodka Readaptacyjno - Rehabilitacyjnego

Misja i wizja Ośrodka Readaptacyjno - Rehabilitacyjnego

Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny jest jednostką budżetową działającą w imieniu Ministra Zdrowia od 1990 r.

Misją Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem w szczególności rehabilitację i readaptację w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV i AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii, osobom wymagającym opieki ze względów medycznych, w tym zwłaszcza osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS oraz osobom uzależnionym od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, niewymagających hospitalizacji.

Dokumentem nadrzędnym określającym funkcjonowanie Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego jest zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie statutu Ośrodkowi Readaptacyjno – Rehabilitacyjnemu w Karczewie.

Z przedmiotowego rozporządzenia wynikają szczegółowe cele działalności Ośrodka:

1. działalność w zakresie zapobiegania oraz zwalczania HIV i AIDS, w szczególności polegająca na opracowywaniu lub współudziale w opracowywaniu programów postępowania terapeutycznego z osobami uzależnionymi lub chorymi na AIDS lub zakażonymi HIV;
2. działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
3. działalność w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki używania środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, terapii i przeciwdziałania narkomanii oraz HIV i AIDS;
4. działalność w zakresie rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
5. udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w szczególności osobom uzależnionym od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych oraz żyjącym z HIV lub chorym na AIDS.

Wizja 

Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny pragnie być instytucją godną zaufania i otwartą na potrzeby społeczeństwa, w tym w szczególności osób dotkniętych HIV i chorych na AIDS oraz osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych. 

Poprzez realizację swojej misji, przy zachowaniu najwyższych standardów i wykorzystaniu najnowszej wiedzy, dążeniem Ośrodka jest:
1. opracowanie standardów postępowania terapeutycznego z osobami uzależnionymi, chorymi na AIDS lub zakażonymi HIV;
2. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne środków lub substancji psychoaktywnych;
3. zwiększenie poziomu wiedzy odbiorców oferty ośrodka o zjawisku używania środków i substancji psychoaktywnych oraz AIDS , a także o możliwościach przeciwdziałania tym zjawiskom,
4. ułatwienie osobom uzależnionym powtórnej integracji społecznej;
5. poprawa jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich bliskich;
6. zapewnienie uzależnionym, zakażonym HIV i chorym na AIDS całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnację, opiekę i rehabilitację;
7. przygotowanie pacjentów Ośrodka do samo opieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych;
8. zapewnienie pacjentom Ośrodka znajdującym się w stanach terminalnych wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej oraz zapewnienie opieki rodzinom tych pacjentów;
9. specjalistyczne przygotowanie zawodowe osób zamierzających wykonywać zawód specjalisty lub instruktora terapii uzależnień poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych.

Autor: Igor Grzesiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-16 12:11przez: Igor Grzesiak
Opublikowano:2021-03-16 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny
Odwiedziny:1324

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo